Swanson Superior Herbs Saw Palmetto – 320 mg 60 Sgels

สารสกัดปาล์มใบเลื่อย ลดอาการผมบาง ผมร่วง รักษากระเพาะปัสสาวะอักเสบ ลดภาวะของต่อมลูกหมากโตในผู้ชายราคา: 670 บาท

Saw Palmetto ซอว์ปาล์ม เมตโต หรือปาล์มใบเลื่อย เป็นปาล์มใบรูปพัด พบในแถบตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกา ผลรูปไข่จากต้นไม้นี้มีผู้สนใจใช้แก้ปัญหาทางเดินปัสสาวะกันมานานแล้ว นัก วิจัยชาวยุโรปได้วิจัยผลปาล์มใบเลื่อย และพบว่าไขมันที่สกัดได้จากผลปาล์มแห้งมีสารประกอบที่น่าสนใจหลายชนิด มีโครงสร้างคล้ายสเตอรอยด์ และเรียกสารเหล่านี้ว่า “ไซโทสเตอรอล” สารหลายชนิดในผลปาล์มออกฤทธิ์เหมือนสารต้านแอนโดรเจน หรือสารต้านฮอร์โมนเพศชาย

ต่อมานักวิจัยชาวยุโรป ได้พบว่าสารสกัดจากผลปาล์มดังกล่าว มีฤทธิ์ที่มีประโยชน์สำหรับการลดการผมร่วง ผมบาง และรักษาภาวะต่อมลูกหมากโตที่ไม่ได้เกิดจากโรค มะเร็ง (BPH) ภาวะต่อมลูกหมากโตก่อความรำคาญให้แก่ผู้ที่เป็นมาก เนื่องจากทำให้ถ่ายปัสสาวะลำบาก กระเพาะปัสสาวะเก็บกักน้ำปัสสาวะได้น้อย (จำเป็นต้องถ่ายปัสสาวะบ่อย ๆ) ต้องตื่นมาถ่ายปัสสาวะบ่อย ๆ เวลากลางคืน ถ่ายปัสสาวะไม่สุด จึงเกิดสภาพปัสสาวะราดหลังการถ่ายปัสสาวะ หรือปัสสาวะราดเพราะกลั้นไม่ได้ ต้องถ่ายปัสสาวะทันทีที่รู้สึกปวด ขนาดของสายน้ำปัสสาวะและความแรงของสายน้ำปัสสาวะลดลง ปัญหาต่าง ๆ เกิดจากเนื้อเยื่อของต่อมลูกหมากขยายโตขึ้นเบียดท่อปัสสาวะให้ตีบแคบลงใน ช่วงที่ท่อปัสสาวะลอดผ่านต่อมลูกหมาก ผู้ชายที่อายุเกิน 50 ปี มีปัญหาเรื่องนี้กันมาก และผู้ชายอายุ 80 ปี เกือบร้อยละ 90 เกิดปัญหานี้

 • สุดยอดสมุนไพรดูแลสุขภาพต่อมลูกหมาก
 • Standardized for 85% to 95% fatty acids
 • สารสกัดปาล์มใบเลื่อยเข้มข้น 320 mg ต่อเม็ดซอฟท์เจล
 • สกัด ด้วยวิธีการพิเศษ Supercritical CO2 ที่ ไม่ใช้ตัวทำละลาย (chemical solvents) ทำให้สารออกฤทธิ์ (active ingredients) ยังคงอยู่และไม่ถูกทำลาย มีความใกล้เคียงกับสารที่มีอยู่ในธรรมชาติมากที่สุด

The innovation: the supercritical CO2 extraction
กระบวนการสกัด แบบพิเศษที่ช่วยเก็บกักคุณสมบัติทั้งหมดของพืชให้อยู่ในสถานะที่บริสุทธิ์ และปราศจากสารปนเปื้อนมากที่สุด: supercritical CO2 extraction

Swanson Superior Herbs Saw Palmetto ถูกสกัดด้วยวิธีการพิเศษที่ไม่ใช้ตัวทำละลาย (chemical solvents) สารสกัดที่ได้จะปราศจากสารปนเปื้อนตกค้างที่เป็นพิษ ทำให้สารสกัดออกฤทธิ์งได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยสารสกัดเหล่านั้นจะอยู่ในสถานะที่บริสุทธิ์และเข้มข้นมากที่สุด

เทคนิคการสักดThe supercritical CO2 extraction คือการใช้ก๊าซ carbon dioxide (CO₂) ที่ความดันมากกว่า 300 เท่าของชั้นบรรยากาศ และ ที่อุณหภูมิเหมาะสม ประมาณ 30°C ซึ่งทำหน้าที่คล้ายกับการสกัดด้วยตัวทำละลาย

หลังจากการสกัดด้วยการลดแรงดันนั้นจะทำให้ก๊าซ carbon dioxide (CO₂) เปลี่ยนสถานะจาก supercritical state กลับกลายเป็นก๊าซ ซึ่งจะทำให้สารที่สกัดนั้นปราศจากสิ่งปนเปื้อนใดๆ

การใช้อุณหภูมิที่ต่ำนั้นจะทำให้สารออกฤทธิ์ (active ingredients) ยังคงอยู่และไม่ถูกทำลาย มีความใกล้เคียงกับสารที่มีอยู่ในธรรมชาติ เพราะเหตุนี้จึงทำให้สารที่สกัดด้วยกรรมวิธีนี้ยังคงคุณสมบัติของพืชนั้นๆ 100% และปราศจากสารปนเปื้อนของตัวทำละลาย (solvent) ที่ใช้ในการสกัด ขั้นตอนวิธีการสกัดโดยใช้ supercritical CO2 จึงนับว่าเป็นวิธีการสกัดที่ให้สารสกัดจากธรรมชาติมากที่สุด

วิธีรับประทาน: ครั้งละ 1 เม็ด วันละ 1-2 เวลา

Code: SWH221

Swanson Superior Herbs Saw Palmetto – 320 mg 60 Sgels
 • Premier herb for prostate health
 • Standardized for 85% to 95% fatty acids
 • High potency -- 320 mg per softgel

Product Description:

Saw Palmetto

"Really works. Haven't had to use anything else since started using this. Swanson's prices are the best." ~product review by Grandma11
Swanson Saw Palmetto is an effective herb used in prostate health maintenance. Our convenient softgels feature a concentrated saw palmetto extract standardized to 85–95% fatty acids for guaranteed potency. Solvent free.

Product Label:

Saw Palmetto

Supplement Facts

Serving Size 1 Softgel
Amount Per Serving% Daily Value
Supercritical CO2 Saw PalmettoBerry Extract (Serenoa repens) (standardized to minimum 85% fatty acids)320 mg*
Certified Organic Pumpkin Seed Oil75 mg*
*Daily Value not established.
Other ingredients: Gelatin, glycerin, purified water.
Suggested use: As a dietary supplement, take one softgel one to two times per day with water.

สรรพคุณของสมุนไพร Saw Palmetto
 • รักษา อาการผมบาง ผมร่วง จากสาเหตุ ฮอร์โมน Dihydrotestosterone (DHT) มีฤทธิืทำให้มีการหลั่งไขมันมากผิดปกติที่บริเวณหนังศรีษะก่อให้เกิดการอุด ตันของเส้นเลือดที่ไหลไปหล่อเลี้ยงรากผมอันเป็นเหตุให้เกิดการหลุดร่วงของ เส้นผม มีแพทย์บางประเทศ ได้นำ Saw palmetto มารักษาอาการผมบาง ผมร่วง จากสรรพคุณในการสามารถลดปริมาณ DHT และยับยั้งการทำงานของ DHT จะส่งผลให้ลดการหลั่งของไขมันที่มากเกินจำเป็นที่บริเวณหนังศีรษะและต่อมราก ผมลงได้ ทำให้เลือดสามารถไหลเวียนนำสารอาหารไปเลี้ยงรากผมได้เป็นปกติ เส้นผมจึงกลับแข้งแรงดกดำขึ้นได้ (การใช้คู่กับยาทา Minoxidil ที่มีฤทธิืขยายหลอดเลือดหรือเส้นเลือดฝอยบริเวณหนังศรีษะ ช่วยให้เลือดไหลเวียนนำสารอาหารมาเลี้ยงเส้นผมได้ดีขึั้น จะสามารถช่วยให้เส้นผมกลับมาดกดำและแข็งแรงขึ้นได้) จัดเป็นยาตัวเลือกที่สอง รองลงมาจาก Finasteride กรณีที่คนไข้รับประทานยา Finasteride แล้วเกิดผลข้างเคียงด้านสมรรถภาพทางเพศ
 • Saw palmetto ใช้ในการรักษาคนไข้ที่มีอาการต่อมลูกหมากโต มากกว่า 2 ล้านคนในประเทศอเมริกา ในการรักษาอาการต่อมลูกหมากโต (Benign Prostatic Hypertrophy -BPH) พบว่า Saw palmetto จะช่วยลดขนาดของต่อมลูกหมากให้เล็กลง และลดการอักเสบ ปัสสาวะคั่ง จากอาการที่ ต่อมลูกหมากโต ช่วยให้ผู้ที่มีภาวะต่อมลูกหมากโต ที่มีอาการน้อย ถึงปานกลาง มีอาการดีขึ้น ลดอาการการถ่ายปัสสาวะลำบาก ปัสสาวะออกได้ดีขึ้น ลดความถี่ในการต้องลุกขึ้นถ่ายปัสสาวะในตอนกลางคืน
Saw palmetto ช่วยลดขนาดของต่อมลูกหมากลง โดยผ่านกลไกดังต่อไปนี้
- ยับยั้งการออกฤทธิ์ของเอนไซม์ซึ่งเปลี่ยนเทสโทสเตอโรนไปเป็น 5-แอลฟา-ไดไฮโดรเทสโทสเตอโรน
- สกัดกั้นการจับตัวของไดไฮโดรเทสโทสเตอโรนกับเนื้อเยื่อ
- ระงับอาการอักเสบ ซึ่งจะช่วยลดอาการของภาวะต่อมลูกหมากโตลงได้
- ไม่มีการเปลี่ยนแปลงระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนในร่างกาย จึงไม่ทำให้เกิดปัญหาเรื่องกามตายด้าน

ต่อมลูกหมากเป็นอวัยวะหนึ่งของระบบสืบพันธุ์ที่พบในเพศชายเท่านั้น อยู่ติดกับกระเพาะปัสสาวะ และรอบท่อปัสสาวะส่วนต้น มีลักษณะคล้ายลูกเกาลัด กว้าง 4 เซนติเมตร ยาว 3 เซนติเมตร และหนา 2 เซนติเมตร ทำหน้าที่สร้างของ เหลว และสารที่หล่อเลี้ยงตัวอสุจิให้แข็งแรงเพื่อให้ตัวอสุจิมีความสมบูรณ์ที่จะ ทำหน้าที่ในการสืบพันธุ์

อาการภาวะต่อมลูกหมากโต 
เนื่องจากขนาดของต่อมลูกหมากที่โตขึ้น ทำให้เกิดการอุดกั้นของท่อทางเดินปัสสาวะและคอกระเพาะปัสสาวะ จึงทำให้มีการถ่ายปัสสาวะที่ผิดปกติไปดังต่อไปนี้
- ปัสสาวะบ่อยทั้งกลางวันและกลางคืน สังเกตุได้จากการที่ท่าน ปวดปัสสาวะจนต้องตื่นเข้าห้องน้ำบ่อยครั้งในระหว่างนอนหลับตอนกลางคืน
- กลั้นปัสสาวะไม่ค่อยอยู่
- ปัสสาวะลำบาก ต้องเบ่ง ลำปัสสาวะไม่พุ่ง หรืออ่อนลง
- เวลาปัสสาวะแต่ละครั้งต้องรอนานกว่าจะออก และเมื่อออกไปแล้วต้องใช้ระยะเวลานานกว่าจะปัสสาวะหมด
- ปัสสาวะไม่สุดเหมือนยังมีปัสสาวะค้างอยู่ บางครั้งอาการรุนแรงมากขึ้นจนกระทั่งปัสสาวะไม่ออก

อาการแทรกซ้อนจากภาวะต่อมลูกหมากโต
- มีปัสสาวะเป็นเลือด เพราะเส้นเลือดของต่อมลูกหมากแตก เนื่องจากจำเป็นต้องเบ่งปัสสาวะ
- ปัสสาวะไม่ออก
- มีการคั่งค้างของน้ำปัสสาวะเนื่องจากปัสสาวะไม่หมด
- เกิดการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ เนื่องจากมีปัสสาวะค้างอยู่ในกระเพาะปัสสาวะ
- อาจจะมีนิ่วเกิดขึ้นในกระเพาะปัสสาวะได้
- เกิดภาวะการเสื่อมของไตได้เป็นภาวะที่อันตรายมากที่สุด
 • ตัวอย่างผลการศึกษาประสิทธิภาพของ Saw palmetto :T Wilt et al, 2008 รวบรวมผล 21 การวิจัย ในผู้ชายรวม 3,139 คน อายุเฉลี่ย 65 ปี รับประทาน Saw palmetto วันละ 320 มก. ระยะเวลาเฉลี่ย 13 สัปดาห์ เทียบกับยาหลอกหรือ finasteride 5 มก. พบว่า Saw palmetto มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับ finasteride และมีประสิทธิภาพดีกว่ายาหลอก ในการช่วยลดอาการต่อมลูกหมากโต การถ่ายปัสสาวะดีขึ้น โดยในกลุ่มที่ได้รับ Saw palmetto มีผลข้างเคียงน้อยกว่าและประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าในกลุ่มที่ได้รับ finasteride
 • ผลข้างเคียงจากการใช้ saw palmetto: ยังไม่พบรายงาน ผลข้างเคียงหรืออันตราย ในระยะยาว สำหรับการใช้สมุนไพรสกัดตัวนี้ ผลข้างเคียงที่พอจะพบได้ คือ อาจจะมีอาการ คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ท้องผูก ซึ่งมีโอกาสเกิดได้น้อยมาก ( < 1-3 %)

ผลตอบรับจากผู้ใช้:
1. "I'd tried a few Saw Palmetto from other manufacturer, but found Swanson to be better for me in price and a better resulting affect."
2. "Have used this product for years and I am satisfied."
3. "My husband takes this product daily and is very satisfied."
4. "Seems to be helping, I've only been taking a couple weeks, I'll check in again in a month..."
5. "Really works. Haven't had to use anything else since started using this. Swanson's prices are the best."

Getting Serious About Saw Palmetto…

Introducing PalmettoPure™ Gold-Standard, Certified Organic Saw Palmetto Extract
The healthcare landscape is changing rapidly in America. Natural health products are a big part of the revolution. Worldwide, a handful of leading companies are defining the future of natural products by developing standards, documenting results and creating alternatives that meet the quality and consistency standards previously associated only with pharmaceuticals. Valensa Intl., of Eustis, Florida, producer of our new PalmettoPure™ Saw Palmetto Extract, is one of these companies. PalmettoPure features Valensa’s USPlus® Certified Organic Saw Palmetto Extract, a prime example of today’s best nutraceuticals.

It Begins with the Berries

Unlike synthetic drugs, herbal products are highly variable. Companies like Valensa are trying to change that by controlling crops and using pharmaceutical industry methods to prepare, analyze and certify tSaw Palmetto Plantheir ingredients. In fact, Valensa has defined quality for saw palmetto around the world.
A typical saw palmetto frond
Dried saw palmetto berries prior to extraction
Saw palmetto is a unique herbal product in that it cannot be cultivated. All saw palmetto is wild crafted and 80 percent of the world’s supply comes from Florida, where Valensa is located. Valensa is the only worldwide supplier of certified organic

saw palmetto berries

saw palmetto that controls the actual berries, contracting with local pickers to pinpoint the preci
se moment of harvest and working with agricultural authorities to preserve and protect the integrity of the
crop. Plus, Valensa worked closely with organic certifiers to designate specific lands as certified organic, a major achievement for a wild-crafted herb.

Supercritical Solvent-Free Extraction

Deep Extract
o2b
A supercritical extraction chamber
Variability in natural products is not simply a crop issue. How herbs are processed is equally important. PalmettoPure is produced using Valensa’s proprietary supercritical CO2 extraction technology, which yields a final product as “natural” as the berries themselves.
The Swanson® product development team visited Valensa’s Florida facilities to learn firsthand about the advantages of this high-tech process. “I’ve examined a lot of facilities and processes over the years,” said product development manager Tom Audette. “I’ve never been as impressed as I am with Valensa. What they are able to accomplish at low temperatures without solvents—using only high pressure and pure CO2—is simply astonishing.”
Simply put, supercritical CO2 extraction delivers more of what nature has to offer. Higher molecular weight compounds missing in other extracts—e.g., sterols, carotenoids and long-chain alcohols critical to effective composition—are retained. For example, PalmettoPure delivers 4 times the beta carotene, 10 times the lutein and 30 times the zeaxanthin of a typical saw palmetto low-pressure extract. Plus, because no solvents are used, the final product is 100% free of impurities and chemical residues.

Stability Ensures Quality

Palmetto Pure Logo
Steve Hill (L), and Swanson’s Tom Audette (R) look on as an operator lowers a cylinder into a supercritical extraction chamber
Freshly-harvested saw palmetto berries
o2b
Preserving the integrity of natural plant compounds is the final step in creating an effective herbal supplement. Because oils are highly susceptible to oxidation and can become rancid very quickly, many producers add preservatives that, while protecting stability, interfere with natural composition. Valensa solved this problem with O2B, an advanced peroxidation blocking system that relies on protective handling procedures and natural complexes to preserve sensitive, organic nutritional compounds without the use of traditional preservatives. O2B is your guarantee that your supplement is as naturally fresh and potent as the day it was created.

Get Serious—Get PalmettoPure

Palmetto Pure LogoPalmetto Pure Logo
If you’re using saw palmetto for prostate health, why take chances? Get the only certified organic saw palmetto extract on the market today. Get the one that’s traceable all the way back to the palms from which it came. Get the saw palmetto that guarantees optimum concentrations of fatty acids and natural supporting nutrients with no unnatural solvents or preservatives. You’ll find it only here in Swanson’s softgels—serious saw palmetto for serious prostate support.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น