Natrol Cholesterol Balance Beta Sistosterol 60 Tablets

ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง จาก Natrol บำรุงหัวใจ ควบคุมระดับคลอเรสเตอรอลให้อยู่ในระดับปกติ

ราคา: 770 บาท

Natrol Cholesterol Balance Beta Sistosterol อุดมด้วย สเตอรอล (sterol) จากธรรมชาติ (ถั่ว) หรือ ที่รู้จักกันในชื่อ ไฟโตสเตอรอล (Phytosterol) มีประโยชน์ในการช่วยลดคอเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ (triglycerides) ลดคอเลสเตอรอลชนิดเลว (LDL) และการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด โดยสเตอรอลและสตานอล จะเข้ายับยั้งการดูดซึม ควบคุมปริมาณการละลายและการย่อยคอเลสเตอรอลในลำไส้ โดยมีกลไกการออกฤทธิ์ คือ เข้าแข่งขันการดูดซึมกับคอเลสเตอรอล ทำให้คอเลสเตอรอลถูกดูดซึมไม่ได้ จึงใช้เป็นสารลดคอเลสเตอรอล

วิธีรับประทาน: วันละ 2 เม็ด พร้อมอาหาร

Code: #034197

Natrol Cholesterol Balance Beta Sistosterol 60 Tablets

From the Manufacturer's Label:
Helps maintain healthy cholesterol levels that are already in the normal range.**
Manufactured by NATROL.
No yeast, wheat, corn, milk, egg, glutens, artificial colors, added sugar, starch or preservatives

Serving Size: 2 Tablets
Servings Per Container: 30 % Daily Value
Amount Per Serving 
Phytosterols (soy)600 mg *
Beta Sitosterol240 mg *
Campesterol120 mg *
Stigmasterol80 mg *
Citrus Pectin Cellulose Complex60 mg *
*Daily Value (DV) not established
Directions: Take 2 tablets, three times daily, preferably with a meal 

Other Ingredients: Cellulose, stearic acid, silica, cellulose gum, magnesium stearate, methylcellulose, and glycerin. 

WARNING: Consult your healthcare professional prior to use if you have or suspect a medical condition, or are taking prescription drugs. People with allergies to soy should contact their health care professional before taking this product. Do not use if you are pregnant or lactating. Store in a cool, dry place. Keep out of reach of children.

What is Cholesterol Balance?
Natrol® Cholesterol Balance provides Beta-Sitosterol and other Phytosterols (plant sterols), which help maintain healthy cholesterol levels already in a normal range.†

Size/Form: 60 Tablets
Directions: Take 2 tablets, three times daily, preferably with a meal.


แพลนท์สเตอรอล/สตานอลส์ Plant Sterols/Stanols

Phytosterol ประกอบด้วย sterol และ stanol ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญที่พบอยู่ในชั้นเยื่อหุ้มเซลล์ของพืช มีโครงสร้างคล้ายคลึงกับคอเลสเตอรอลที่พบในเซลล์สัตว์Sterol และสารที่มีความสัมพันธ์ทางโครงสร้างมีมากกว่า 200 ชนิด Sterol ที่พบบ่อยได้แก่ β-sitosterol, campesterol,และ stigmasterol Stanol คือ รูปแบบที่อิ่มตัว (ไม่มีพันธะคู่) ของ sterol ที่พบได้บ่อยได้แก่ β-sitostanolและ campestanol

Sterol และ stanol ที่พบในธรรมชาติส่วนใหญ่พบในน้ำมันจากจมูกข้าวสาลี,น้ำมันถั่วเหลือง, น้ำมันข้าวโพด, น้ำมันงา,ถั่วและเมล็ดธัญพืช หลักการทำงาน คือ เข้าไปแย่งที่โคเลสเตอรอลในการดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย เป็นผลให้โคเลสเตอรอลที่ถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดลดลง โดยเฉลี่ยแล้วการรับประทาน Plant stero ต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 2 สัปดาห์ ในปริมาณ 2 กรัม/วัน สามารถลดระดับ แอล ดี แอล โคเลสเตอรอล ลงได้ประมาณ 15 % จากค่าเริ่มต้น

กลไกการลดระดับคอเลสเตอรอลจาก phytosterol
จากการศึกษาพบว่าการลดระดับคอเลสเตอรอลจาก phytosterolนั้น เกิดจากกลไกที่เป็นไปได้มากที่สุด 2 กลไก ได้แก่

1. ในการดูดซึมคอเลสเตอรอลผ่านผนังลำไส้ Plant sterol จะไปแข่งกับคอเลสเตอรอลเป็นผลให้มีการดูดซึมที่น้อยลงและขับออกทางอุจจาระ มากขึ้น

2. Plant sterol จับกับโปรตีนขนส่ง ATP-binding cassette ที่เซลล์เยื่อบุผนังลำไส้ กระตุ้นให้โปรตีนขนส่งนั้นขับคอเลสเตอรอลกลับเข้าสู่ทางเดินอาหาร แล้วขับออกทางอุจจาระ

ผลของการลดระดับคอเลสเตอรอลจาก plant sterol : หลักฐานการศึกษาทางคลินิก
จาก ผลงานวิจัยพบว่าการรับประทาน plant sterol ในปริมาณ 2-3 กรัมต่อวัน สามารถลดระดับของ LDL cholesterol ได้ถึง 15% โดยการรวบรวมผลจากการศึกษาวิจัย59 ครั้งที่ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระหว่างปี ค.ศ.1992-2006ระบุว่าการรับประทาน plant sterol ที่อยู่ในผลิตภัณฑ์อาหารสามารถลดระดับ LDL cholesterol ได้ถึง 12.09 มิลลิกรัม/เดซิลิตรเมื่อเทียบกับยาหลอกการลดลงของระดับคอเลสเตอรอล จาก sterol นั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายชนิด ได้แก่ ค่าระดับพื้นฐานของ LDL cholesterol ก่อนรับประทาน sterol, อายุ, ช่วงเวลาและความถี่ของการรับประทาน sterol, ชนิดของอาหารที่นำมาผสมกับ sterol ฯลฯ แต่ในผู้ป่วยที่มีการสร้างคอเลสเตอรอลที่สูงกว่าปกติพบว่า sterol มีผลต่อการลดระดับ LDL น้อยมาก จึงอาจสรุปได้ว่า plant sterol นั้นมีผลต่อการดูดซึมของคอเลสเตอรอลเท่านั้น ไม่มีผลต่อการสร้างคอเลสเตอรอล

การ ศึกษาทางคลินิกเปรียบเทียบระหว่างการใช้ยาลดระดับไขมันในเลือด (simvastatin ขนาด 10 มิลลิกรัม) ร่วมกับ sterol (2 กรัม/วัน) พบว่ามีการลดลงของระดับ LDL cholesterol เพิ่มขึ้นจากการใช้ยาเพียงอย่างเดียว

ความปลอดภัยและความเสี่ยง
ยัง ไม่มีรายงานอันตรายใดๆจากการใช้ stanol ester และ sterol ในบางการศึกษาพบว่าการใช้ sterol นั้นสามารถลดระดับของวิตามินที่ละลายในไขมันและ carotenes ได้ แต่ในปริมาณที่ลดลงไปนั้นน้อยมากและสามารถแก้ไขโดยการรับประทานผักและผลไม้ อย่างพอเพียงเพื่อรักษาระดับของสารอาหารที่จะได้รับต่อวัน

บทสรุป
จาก การศึกษาพบว่าการรับประทาน stanol ester และ sterol ปริมาณ 2-3 กรัมต่อวันสามารถลดระดับของ LDL cholesterol ได้ถึง 15% โดยยังไม่พบอันตรายใดๆ และไม่เกิดปฏิกิริยาต่อกันของยากับอาหาร และยาต่อยา โดยplant sterol นั้นมีผลต่อการดูดซึมของคอเลสเตอรอลได้เท่านั้น ไม่มีผลต่อการสร้างคอเลสเตอรอลในร่างกาย ผลจากการศึกษาพบว่าการรับประทานอาหารเสริมที่มีส่วนผสมของ phytosterolขนาดสูงในระยะสั้นอาจเหมาะกับผู้ป่วยที่ต้องการลด LDL และ Total cholesterol เพิ่มเติมซึ่งสามารถทำได้ยากเมื่อรับประทานแค่ยาลดระดับไขมันในเลือดเพียง อย่างเดียว


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น