Swanson Premium Liquid Calcium & Magnesium-300/ 150 mg -100 Sgels

แคลเซียมผสมแมกนีเซียม ในเม็ดเดียว เม็ดซอฟท์เจลดูดซึมเร็ว บำรุงกระดูก ฟัน และกล้ามเนื้อให้แข็งแรง

ราคา: 590 บาท

แคลเซียมผสมแมกนีเซียม ในอัตราส่วนที่ลงตัวที่สุด แคลเซียม/ แมกนีเซียม 2:1 ในรูปแบบเจลดูดซึมเร็ว เสริมโครงสร้างกระดูก ฟัน และกล้ามเนื้อให้แข็งแรง เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องของกระดูก สำหรับผู้ที่มีความต้องการแคลเซียมเสริม เช่น ผู้เป็นโรคกระดูกพรุน, ผู้สูงอายุที่อยู่แต่ในบ้านซึ่งไม่ได้สัมผัสแสงแดด อีกทั้งช่วยควบคุมการทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ ควบคุมสมดุลกรดด่างในร่างกาย ลดความดันเลือด และแมกนีเซียมป้องกันการเกาะตัวของแคลเซียมที่ไตได้

วิธีรับประทาน: ครั้งละ 2 เม็ด พร้อมอาหาร วันละ 2 เวลา

Code: SW217

Swanson Premium Liquid Calcium & Magnesium-300/ 150 mg -100 Sgels

 • Terrific combo for bone and muscle health
 • Features the ideal two-to-one ratio of calcium to magnesium
 • Delivered in our high bioavailability softgels

Product Description:

Liquid Calcium & Magnesium

"This is the best liquid calcium I've ever tried. I've used it for over 4 years now and it is just the best!" ~product review by corbso
Swanson Premium Liquid Calcium & Magnesium combines two essential minerals that work together to maintain strong, healthy bones and muscles. Our high-absorption softgels supply the ideal two-to-one ratio of these vital minerals, with 300 mg of calcium and 150 mg of magnesium apiece.

Product Label:

Liquid Calcium & Magnesium

Supplement Facts

Serving Size 2 Softgels
Servings Per Container 50
Amount Per Serving% Daily Value
Calories20
Calories from Fat15
Total Fat1.5 grams2%*
Calcium (from calcium carbonate)600 mg60%
Magnesium USP(from magnesium oxide)300 mg75%
*Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet.
Other ingredients: Soybean oil, gelatin, glycerin, purifued water, soy lecithin, yellow beeswax, titanium dioxide.
Suggested Use: As a dietary supplement, take two softgels two times per day with food and water.

แคลเซียม
แคลเซียม เป็น สารอาหารที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิต – ฟัน กระดูก เส้นผม และผิวหนัง ต่างก็เป็นส่วนของร่างกายที่ไม่สามารถปราศจากแคลเซียมได้ แม้เป็นที่ทราบดีว่า แคลเซียมมีผลกระทบต่อสุขภาพฟัน แต่คุณทราบหรือไม่ว่า แคลเซียมนั้นมีบทบาทสำคัญในการควบคุมความดันเลือดสูง (hypertension) และการควบคุมน้ำหนักตัวด้วยเช่นกัน เป็นที่เชื่อกันว่าแคลเซียม ตลอดจน เกลือแร่ชนิดจำเป็น เช่น แมกนีเซียม และโปแตสเซียม เป็นสิ่งจำเป็นต่อความสำเร็จของการบริโภคตามแบบ DASH (หรือ แนวทางการบริโภคเพื่อหยุดความดันเลือดสูง) ต่อไปนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การลดความดันเลือดเพื่อให้สามารถควบคุมน้ำหนักตัวให้ง่ายขึ้น
ปริมาณแคลเซียมที่ได้รับจากการบริโภคต่อวันของชาว เอเชีย ต่ำกว่าระดับที่พวกเขาสมควรได้รับต่อวัน ส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับกลุ่มที่มีความต้องการมากที่สุด ได้แก่ ทารก วัยเด็ก สตรีมีครรภ์ สตรีให้นมบุตร และ ผู้สูงอายุ แม้อาหารของชาวเอเชียจะประกอบด้วยแหล่งให้แคลเซียมอยู่บ้าง แต่จากการวิจัยแนะนำควรรับประทานอาหารที่อุดมด้วยแคลเซียมเพิ่มเติม และ/หรือ เป็นการดีหากเติมอาหารเสริมลงไปในอาหารเพื่อให้ถึงระดับที่สมควรได้รับอย่าง เหมาะสม ข้อแนะนำนี้ใช้ได้ทั้งในวัยเด็กเพื่อให้เป็นรากฐานเพื่อสุขภาพที่ดี และในวัยผู้ใหญ่เพื่อชะลอกระบวนการที่ก่อให้เกิดความชราภาพ กล่าวอีกนัยหนึ่งการบริโภคอาหารที่ประกอบด้วยแคลเซียมอย่างพอเพียง เป็นเป้าหมายที่คุณต้องยึดถือมั่นไว้ตลอดช่วงอายุขัย
แคลเซียม คืออะไร?
แคลเซียม เป็นเกลือแร่ที่พบอยู่มากที่สุด ในร่างกายมนุษย์ประมาณ 1.5 ถึง 2% ของน้ำหนักร่างกายโดยรวมในวัยผู้ใหญ่ ฟันและกระดูกเป็นแหล่งที่ประกอบด้วยแคลเซียมมากที่สุดของแคลเซียมที่มีอยู่ ทั้งหมดในร่างกาย คิดเป็นประมาณ 99% แคลเซียมที่อยู่ในเนื้อเยื่อเหล่านี้ ส่วนมากอยู่ในรูปของเกลือแคลเซียมฟอสเฟต ส่วนเซลล์ประสาท เนื้อเยื่อร่างกาย เลือด และของเหลวอื่นๆ ในร่างกาย ประกอบด้วยแคลเซียมที่เหลือ
แคลเซียมมีประโยชน์อย่างไรต่อตัวคุณ?
เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดูแล รักษาสุขภาพฟันและกระดูกให้ดีอยู่เสมอ ร่างกายนำแคลเซียมมาใช้ในการสร้างกระดูก เช่นเดียวกับเนื้อเยื่ออื่นๆ ในร่างกาย เนื้อเยื่อกระดูกมีการดูดแคลเซียมกลับคืนและสร้างกระดูกอย่างต่อเนื่อง และการมีปริมาณแคลเซียมที่พอเพียงอยู่ตลอดเวลาเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อ รักษาวงจรนี้ไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงระยะเวลาของชีวิตที่มีการเจริญเติบโตของกระดูกและฟัน เวลาที่สำคัญที่สุด คือ ระยะเวลาในการตั้งครรภ์และให้นมบุตร ตามมาด้วยช่วงวัยรุ่น ซึ่งเป็นระยะเวลาที่เด็กหญิงและชายส่วนใหญ่มีส่วนสูงและขนาดกระดูกเพิ่มขึ้น ในอัตราที่รวดเร็ว กลุ่มอายุที่สำคัญอันดับสาม ได้แก่ เด็กวัยรุ่น ซึ่งเป็นช่วงที่มีกระดูกและฟันเติบโตในอัตราที่รวดเร็ว ร่างกายมีความต้องการแคลเซียมเพื่อการทำงานอื่นๆ เช่น การจับตัวเป็นลิ่มเลือด การส่งผ่านของกระแสประสาทการทำงานของกล้ามเนื้อ การเต้นตามปกติของหัวใจ การกระตุ้นให้เกิดการหลั่งของฮอร์โมน และการกระตุ้นปฏิกิริยาของเอ็นไซม์ต่างๆ
แคลเซียมและสุขภาพของคุณ
ร่างกายคุณต้องการอาหารที่สมดุลที่ประกอบ ด้วยทั้งสารอาหารหลัก (ให้พลังงาน โปรตีน ไขมัน และคาร์โบไฮเดรต) และสารอาหารรอง (วิตามิน และเกลือแร่) เพื่อการเจริญเติบโตและการทำงานปกติ แคลเซียมเป็นเกลือแร่ชนิดจำเป็นที่ร่างกายต้องการในปริมาณที่มากกว่าสาร อาหารรองชนิดอื่นๆ และมีบทบาทสำคัญในการทำงานของร่างกายที่สำคัญ
การส่งเสริมสุขภาพของกระดูก
แคลเซียม เป็นองค์ประกอบหลักที่สำคัญของเนื้อเยื่อกระดูก อีกทั้ง โครงกระดูกทำหน้าที่เป็นแหล่งเก็บสะสมแคลเซียม เพื่อรักษาไว้ซึ่งระดับแคลเซียมในกระแสเลือด จากการศึกษาพบมีความเชื่อมโยงกันระหว่างแคลเซียมและสุขภาพของกระดูกในเกือบ ทุกกลุ่มอายุ : มีการพิสูจน์ครั้งแล้วครั้งเล่าพบว่าการได้รับแคลเซียมจากอาหารในปริมาณที่ พอเพียงในวัยเด็กและวัยรุ่น ช่วยให้มีความหนาแน่นของกระดูกที่ดีขึ้น ; การศึกษาสตรีวัยสาวสุขภาพดีเป็นเวลานาน 3 ปี แสดงให้เห็นว่าการได้รับอาหารประเภทนมที่อุดมไปด้วยแคลเซียมเพิ่มขึ้น ช่วยป้องกันการสูญเสียกระดูกในกระดูกสันหลัง เมื่อเทียบกับสตรีกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับแคลเซียมจากอาหารเพิ่มขึ้น; ท้ายสุดนี้, การวิจัยแสดงให้เห็นว่าการได้รับแคลเซียมและวิตามินดีจากอาหารเพิ่มมากขึ้น ทำให้อัตราการสูญเสียกระดูกและการแตกหักของกระดูกลดลงในสตรีและบุรุษสูงอายุ
ที่ เกี่ยวข้องอย่างมากเกี่ยวกับภูมิภาคเอเชีย มีหลักฐานที่ชัดเจนบ่งชี้ว่า ชาวเอเชียไม่ได้มีพันธุกรรมที่มีร่างกายที่ต่ำเตี้ยกว่าชาวผิวขาวแต่อย่างใด และเด็กชาวเอเชียที่มีการบริโภคดีที่ประกอบด้วยเกลือแร่ชนิดจำเป็นครบทุก ชนิดตั้งแต่วัยเยาว์ รวมทั้ง แคลเซียม (ซึ่งตามประวัติศาสตร์แล้วได้รับในปริมาณที่ไม่พอเพียง) สามารถเติบโตสูงใหญ่ได้ใกล้เคียงกับชาวตะวันตก
ควบคุมน้ำหนักตัว
เป็น ที่ค้นพบว่าการได้รับปริมาณของแคลเซียมจากอาหารที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในรูปของอาหารประเภทนม มีบทบาทสำคัญในการควบคุมน้ำหนักตัว แม้ไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่า อาหารที่อุดมด้วยแคลเซียมอยู่มาก จะช่วยในการควบคุมน้ำหนักตัวได้อย่างไร แต่จากการศึกษาในปัจจุบันบ่งชี้ว่า อาหารที่อุดมด้วยแคลเซียมสูง สามารถช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงรสชาติในอาหารมื้อปกติของคุณ ทั้งนี้ เนื่องจากการมีน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นทำให้คุณตกอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการเกิด ความดันโลหิตสูงและความเสี่ยงร้ายแรงอื่นๆ ต่อสุขภาพ เช่น โรคหัวใจและโรคลมเหตุ ดังนั้น การบริโภคอาหารที่อุดมด้วยแคลเซียมไขมันต่ำ 2-3 ครั้ง ต่อวัน เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การควบคุมน้ำหนักตัวแต่ละบุคคล ที่จะช่วยลดความเสี่ยงต่างๆ เหล่านี้ได้ทางอ้อม
การควบคุมไม่ให้มีความดันเลือดสูง
อาหาร ที่อุดมด้วยแคลเซียมทั่วไปและที่มีไขมันต่ำในอาหารของคุณสามารถช่วยควบ คุมความดันโลหิตสูงด้วยเช่นกัน การได้รับแคลเซียมที่เพิ่มขึ้นไม่ว่าทางใดก็ตาม ปรากฏเด่นชัดว่าสามารถทำให้ความดันโลหิตลดลง และบางทีไม่เป็นที่น่าแปลกใจหาก ผู้ที่ได้รับแคลเซียมต่ำสุดก่อนเข้ารับการรักษาจะได้รับประโยชน์สูงสุดจาก การบริโภคแคลเซียม
สำหรับผู้ที่คำนึงถึงแต่อาหารมากกว่าสารอาหาร การบริโภคตาม DASH ได้พิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพในการรักษาและป้องกันความดันโลหิตสูงการบริโภคตาม DASH เน้นถึงปริมาณเมล็ดธัญพืช ผลไม้ ผักและอาหารประเภทนมไขมันต่ำที่มากพอ;พร้อมแนะนำให้จำกัดการบริโภคเกลือ โซเดียม และแอลกอฮอล์; และแนะนำให้มีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้DASHยังสามารถช่วยคงไว้ซึ่งน้ำหนักตัวที่ดีต่อสุขภาพ เนื่องจากการบริโภคอาหารไขมันต่ำและมีแคลเซียมสูง

แมกนีเซียม
แมกนีเซียมคืออะไร
เกลือ แร่ที่มีความจำเป็นต่อร่างกายมีหลาย ๆ ชนิด แต่ที่เราไม่ค่อยได้พูดถึงและมีความสำคัญอย่างมากต่อร่างกายมนุษย์ คือ แมกนีเซียม เป็นธาตุตัวหนึ่งที่จำเป็นต่อกลไกการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะในโครงสร้างกระดูกมีธาตุแมกนีเซียมเป็นองค์ประกอบประมาณ 25 กรัม หรืออาจมากกว่านี้ และเป็นส่วนประกอบสำคัญของเซลล์ต่างๆ กล้ามเนื้อ สมอง และเนื้อเยื่อเกี่ยวพันต่างๆ นอกจากนี้แมกนีเซียมเป็นโคเอนไซม์ที่สำคัญในร่างกายทำงานร่วมกับ แคลเซียม ฟอสฟอรัสในการสร้างกระดูก ช่วยให้การผลิตฮอร์โมนต่างๆ เป็นปกติ และมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของระบบกล้ามเนื้อและเซลล์ต่างๆ มีผลต่อการทำงานของระบบประสาท ระบบย่อยอาหาร ระบบสืบพันธุ์ ระบบเลือด และระบบภูมิคุ้มกัน นอกจากนี้ยังพบว่ามีโรคที่เกี่ยวข้องกับการขาดแมกนีเซียม เช่น โรคเบาหวาน โรคไตและภาวะฮอร์โมนธัยรอยด์สูง เป็นต้น
ร่างกายของคนเราต้องการ แมกนีเซียมไม่มากนักเพียงวันละ 250- 350 มิลลิกรัม และไม่จำเป็นต้องหาผลิตเสริมอาหารมาบริโภคเนื่องจากแมกนีเซียมมีอยู่ในอาหาร ก็เพียงพอ วิธีง่ายๆ ในการป้องกัน คือ การรับประทานอาหารที่มีแมกนีเซียมมากพอ ได้แก่ ถั่วเปลือกแข็งหรือประเภทนัททั้งหลาย ถั่วลันเตา ถั่วฝักยาว ถั่วงอก หรือผลไม้ที่มีแมกนีเซียมมาก คือ กล้วย ผักใบเขียวเข้ม ซึ่งผักกลุ่มนี้มีแมกนีเซียมอยู่ในสีเขียวของคลอโรฟิล นอกจากนี้การรับประทานข้าวกล้องแทนจะได้รับธาตุแมกนีเซียมด้วย ดังนั้นเราไม่มีความจำเป็นต้องไปซื้อหาแมกนีเซียมมารับประทานกันนะคะ ขณะนี้ยังไม่มีรายงานแน่ชัดว่าการรับประทานแมกนีเซียมมากเกินไปจะมีโทษต่อ ร่างกายหรือไม่ แต่ในผู้ป่วยที่เป็นโรคไตหากได้รับแมกนีเซียมมากเกินไปไตไม่สามารถขับออก จากร่างกายจึงทำให้เกิดพิษ คือ ท้องร่วงและอัตราส่วนของแคลเซียม-แมกนีเซียมไม่สมดุลเป็นผลให้เกิดการซึม เศร้าเนื่องจากระบบประสาทส่วนกลาง

ประโยชน์ของแมกนีเซียมมีดังนี้
 • ป้องกันโรคทางหลอดเลือดหัวใจ โดยลดความดันเลือดลงและป้องกันการเกาะของโคเลสเตอรอลในหลอดเลือดแดง ช่วยการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจ
 • บรรเทาอาการปวดไมเกรน และลดความถี่ในการเกิดได้ ลดอาการซึมเศร้า ช่วยให้นอนหลับ
 • ป้องกันการแข็งตัวของเลือด
 • ป้องกันไม่ให้แคลเซียมจับตัวอยู่ตามอวัยวะต่างๆ เช่น ไต
 • จำเป็นต่อการรวมตัวของพาราธัยรอยด์ฮอร์โมนซี่งมีบทบาทในการดึงเอาแคลเซียมออกจากกระดูก
 • ควบคุมสมดุลกรด-ด่างในร่างกาย
 • ลดการเกิดตะคริวในหญิงตั้งครรภ์ที่มัระดับแมกนีเซียมต่ำได้
 • ควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย
 • ป้องกันและรักษาโรคหอบหืด
 • ควบคุมการทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อผลตอบรับจากผู้ใช้:
1. "I have been taking Mag/Cal at night for so many years I have lost count. I decided to try a different brand, and so far this combo seems to be as good as the other I was using. Instead of 500/250, this is 600/300 and I only have to take 2 instead of 3, which is a plus. For this combo, less really is more! :)"

2. "Most women 50 and over should be supplementing calcium, and it goes best with magnesium (which many of us are deficient in anyway). These LIQUIgels are the best way to take calcium; the liquid will be absorbed in the gut, which rarely is the case with hard-pressed tablets of calcium, which can leave the body as firm and glossy as when they entered!
TAKE THEM AT BEDTIME AND YOU WILL GET TO SLEEP EVEN MORE PROMPTLY THAN USUAL AND SLEEP LIKE A BABY."

3. "I Like being able to get this as the liquid I thinks absorbs better for me"
4. "Ive been using this product several years now and will continue to. Although the size is large, it is a gel cap therefore easy to swallow. My favorite choice for calcium/magnesium."
5. "I like this calcium as it is a liquid and gets to the bones where it is needed much quicker than tablets or capsules. It improves my overall "feel good" factor"


   ไม่มีความคิดเห็น:

   แสดงความคิดเห็น

   หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น