Life Extension NAD+ Cell Regenerator Nicotinamide Riboside 100mg/ 30 Veg Caps

NAD+ นวัตกรรมล่าสุดของการชะลอวัย ชะลอการเสื่อมของสมอง และการเสื่อมของเซลล์ 

ราคา: 890 บาท

ประโยชน์เมื่อได้รับ NAD+ 
• ช่วยชะลอกระบวนการชราของเซลล์ในร่างกาย คืนความอ่อนเยาว์ ให้แก่ร่างกาย
• ช่วยเพิ่มพลังงานให้สมอง ทำให้เซลล์สมองทำงานได้ดีขึ้น ลดอาการสมองอ่อนล้า
• ช่วยให้ความจำดีขึ้น
• ช่วยปกป้องระบบประสาท เพิ่มปริมาณสารสื่อประสาท ลดความเครียดในระบบประสาท
• ช่วยให้หลอดเลือดมีความอ่อนตัว ยืดหยุ่นได้ดีขึ้น
• ช่วยเพิ่มการผลิตพลังงานให้กับเซลล์ ทำให้ร่างกายสามารถซ่อมแซมดีเอ็นเอได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดการอักเสบภายในเซลล์
• ช่วยกระตุ้นให้โครโมโซมแข็งแรง เพิ่มประสิทธิภาพพลังงานของร่างกายในการออกกำลังกาย รวมถึงฟื้นฟูส่วนต่างๆ
• ช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน ทำให้ร่างกายแข็งแรงมากขึ้น
• ช่วยเรื่องลดน้ำหนักได้ง่ายขึ้น 

วิธีรับประทาน: วันละ 1 เม็ด ก่อนหรือหลังอาหาร 

Code: LE468